Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Přihláška na týmovou SPINNING® 24 HODINOVKU

 

Počet členů  (alespoň 1 žena)

Vedoucí týmu (jméno a příjmení)

email

telefon

Členové týmu

2)

3)

4)

6)

5)

Jsou všichni z vašeho týmu čenové klubu STAR TRAC?

Název týmu

Přihláška je platná až po zaplacení startovného! 
Startovné

  • 1 990,- (pokud jsou všichni z týmu členové klubu STAR TRAC)
  • 2 990,- (pokud je přihláška zaplacená do 3.11.)
  • 3 490,- (přihlášky uhrazené po 3.11.)

Startovné za celý tým uhraďte na č.ú.: 193767311 / 0300

Jako variabilní symbol uveďte telefon vedoucího týmu. 

Jste firemní tým a chcete mít na akci reklamu?

Jméno a příjmení

email